Директор школи, ліцею, гімназії https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg <p>Офіційний журнал МОН і АПН України, є фаховим виданням ВАКу з психологічних та педагогічних наук (22.11.2009 р. – 10 років з моменту офіційної реєстрації видання, а 15.03.2010 р. – 10 років з моменту виходу журналу у світ). <br>Виговська Ольга Іванівна, ініціатор та автор концепції журналу, головний і науковий редактор, кандидат педагогічних наук, доцент.<br>Виговський Олексій Сергійович, художній редактор журналу, автор дизайну. <br>Редакційна Рада журналу: до її складу входять академіки АПН України (21) та вчені й освітянські керівники з усієї управлінської вертикалі – від школи до МОН України (таких - 25). <br>Кремень Василь Григорович, голова редакційної Ради журналу, президент АПН України.<br>З 2001 р. журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» є щорічним дипломантом міжнародних виставок МОН і АПН. У 2008 р. його нагороджено бронзовою медаллю.<br>Щорічно наше видання готує понад 60 др.арк. корисної інформації для вчителів, вчених, освітянських керівників та інтелектуальної еліти нації.<br>За 10 років виходу у світ - це біля 600 др.арк. Серед неї половина - це нова актуальна інформація, яку створено редакційним колективом разом з вченими АПН й управлінцями-практиками. <br>На кожному кроці реалізується головна ідея журналу, яку ми взяли собі за мету: наука – школі. На сторінках журналу ми наочно демонструємо як наука працює в школах і чим реально їм допомагає. Наші читачі мають чудову нагоду “з перших рук” отримувати ідеї найпрактичнішої теорії й відразу впроваджувати їх у школи, якими вони керують.<br>Наш журнал – це творчий майданчик кристалізації вітчизняного управлінського досвіду, епіцентр акумуляції працюючих ідей щодо розвитку української школи. Тож він і має на меті з'єднати між собою науку, як продуктивну силу, з педагогічною й управлінською практикою. <br>Наш журнал – ініціатор та організатор щорічних міжнародних форумів освітянських керівників, чим реально сприяє формуванню ефективного механізму суспільно-державної підтримки української школи, а отже й її утвердженню на загальнодержавному та світовому рівнях.</p> uk-UA Директор школи, ліцею, гімназії ПОЧАТКОВА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ І УЧНІВ https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/51 <p>У статті йдеться про законодавчі засади та наукові підходи розроблення Державного стандарту початкової освіти і типових освітніх програм для 1 – 2 класів. Матеріали створено на засадах закону «Про освіту» (положення про результати освіти), Концепції Нової української школи, ідеях діяльнісно-результативної освіти, дитиноцентризму, природовідповідності та ін. Обґрунтовано алгоритм проектування змісту початкової освіти: мета – прогнозування обов’язкових результатів цього рівня освіти у державному стандарті, прогнозування очікуваних результатів у типових освітніх програмах за циклами навчання (1 – 2 класи; 3 – 4 класи), засоби їх досягнення (зміст, методи, середовище). Визначено роль формувального оцінювання у початковій школі, проблеми створення нового науково-методичного ресурсу для вчителів.</p> Олександра Савченко Авторське право (c) 2018 Директор школи, ліцею, гімназії 2018-08-14 2018-08-14 2 4 10 ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ТЕХНОЛОГІЮ «РОСТОК»: АВТОР – освітянам і батькам https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/52 <p>ШАНОВНІ колеги-освітяни, вчителі, керівники закладів загальної середньої освіти, батьки майбутніх першокласників! У 2018-2019 навчальному році перші класи закладів загальної середньої освіти переходять<br>на навчання за концепцією, програмами та навчально-методичним забезпеченням Нової української школи.<br><br></p> Ольга Виговська Авторське право (c) 2018 Директор школи, ліцею, гімназії 2019-08-14 2019-08-14 2 11 14 УКРАЇНСЬКИЙ УЧИТЕЛЬ: КРОКИ НА ЗУСТРІЧ. https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/53 <p>Метою цього інтерв’ю є окреслення пріоритетних кроків для залучення молоді до педагогічної діяль-<br>ності та розкриття значення кваліфікованої праці педагогів для суспільного поступу та створення до-<br>даткової цивілізаційної вартості. На цьогорічних Зборах Академії зацікавив виступ Віктора Огнев’юка. Складалося враження, що про всі проблеми, які сьогодні актуальні й важливі, у прямому смислі – доленосні, Віктор Олександрович у своєму виступі означив, а головне – це передбачення й застереження, якими<br>він поділився з учасниками зборів, більш того, зазначив і що робити як освітянам, так і високопосадовцям з ОСВІТОЮ, а отже – для Країни.<br>Ця інформація насамперед важлива для керівників шкіл, ліцеїв, гімназій, тому на моє прохання в цьому числі журналу це інтерв’ю Віктора Олександровича.</p> Віктор Огнев'юк Авторське право (c) 2018 Директор школи, ліцею, гімназії 2019-08-14 2019-08-14 2 15 24 КРАСА ДУХУ ВЧИТЕЛЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/54 <p>Ґрунтовний науковий екскурс в проблему духовності Людини, її природи, власні уявлення феномена «духовності», квінтесенцію яких презентовано у статті авторським визначенням поняття «духовності», дозволили автору запропонувати українському вчительству наукові засади виховного процесу, покликаного народжувати «людське в людині», відроджувати духовність як втілення найкращих зразків людської поведінки<br>з позицій Краси людського Духу. Автор наголошує, що у підростаючих поколінь необхідно виховувати Красу Духу, починаючи вже з дошкільного і молодшого шкільного віку. Як це робити в закладах освіти, ілюструє на конкретних прикладах альтернативного виховання, що здійснюється академіком НАПН Вірою Ільченко, директором-новатором Світланою Бєлухою та вчителем-методистом Світланою Сироїжко.<br>Справедливо зазначає, що про Красу Духу вчених, педагогів сьогодні мало говорять, й переконує читача, що це слід робити, бо для нашої молоді вони є ідеальним зразком для наслідування. Стаття зацікавить і вчених, дослідників проблем духовності, і практиків-новаторів, учителів, свідому українську громадськість.</p> Галина Шевчено Авторське право (c) 2018 Директор школи, ліцею, гімназії 2019-08-14 2019-08-14 2 25 39 БУЛІНГ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/55 <p>В аналітичному огляді проаналізовано чинну законодавчу базу стосовно поняття булінгу та його теоретичну<br>визначеність. З’ясовано характерні особливості проявів булінгу в шкільному середовищі. Розглянуто шляхи<br>вирішення ситуацій насильства чи булінгу в освітньому середовищі, зокрема акцентовано увагу на антибулінгових<br>проектах, запропонованих МОН України</p> Тетяна Годецька Авторське право (c) 2018 Директор школи, ліцею, гімназії 2019-08-14 2019-08-14 2 40 47 ГРАЙ НА БОЦІ ЮНЕСКО: ІГРОВА СЕСІЯ-2018 ІМІТАЦІЙНОЇ РОЛЬОВОЇ ГРИ «МОДЕЛЬ ЮНЕСКО» В АРТЕКУ https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/56 <p>У статті йдеться про чергову сесію Моделі ЮНЕСКО», яка відбулася 18–21 лютого 2018 р. у рамках проекту «Зіграй на боці ЮНЕСКО...». Тематично сесія була присвячена підсумкам проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН Міжнародного року сталого туризму задля розвитку (2017). Про участь у ній шкіл-учасниць проекту, ПАШ – у цій статті.</p> Ольга Виговська Авторське право (c) 2018 Директор школи, ліцею, гімназії 2019-08-14 2019-08-14 2 48 50 МІЖКУЛЬТУРНЕ ВЗАЄМОЗБАГАЧЕННЯ https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/57 <p>Навчально-виховний комплекс № 176 м. Києва (Україна) як асоційована школа ЮНЕСКО пріоритетним напрямом своєї роботи обрав тему «Інші культури і країни (міжкультурне взаємозбагачення). Осінні місяці 2017 року були сповнені цікавими проектами та подіями.</p> Валентина Лукашук Тетяна Василенко Катерина Рябченко Олена Хоменко Авторське право (c) 2018 Директор школи, ліцею, гімназії 2019-08-14 2019-08-14 2 50 55 ПРАВОВИЙ ДІАЛОГ «МАЮ ПРАВО НА… Я - ЛЮДИНА» https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/58 <p>Сьогодні школа повинна дати учням не тільки певні знання, уміння й навички, а й ви-ховати соціально-адаптовану, громадсько-орієнтовану особистість, тому організатори Правового діалогу запропонували учасникам представити свою точку зору на проблемну ситуацію: «Свобода слова – найбільше надбання людства. Реалізація свободи слова у сім’ї чи школі»</p> Лідія Хара Ірина Крицина Авторське право (c) 2018 Директор школи, ліцею, гімназії 2019-08-14 2019-08-14 2 56 57 «ДІТИ – ПОСЛИ МИРУ»: рух юних лідерів https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/59 <p>Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 м. Києва з 2012 р. – учасник<br>міжнародного проекту «Асоційовані школи ЮНЕСКО». Втілюючи в життя основні місії проекту, колектив школи став провідником сучасної філософії культури миру, демократичних ідей у суспільстві, ланкою, що поєднує різні культури.</p> Тетяна Федунова Олена Клопотенко Авторське право (c) 2018 Директор школи, ліцею, гімназії 2019-08-14 2019-08-14 2 57 58 СПІВПРАЦЯ НВК «ОБОЛОНЬ» ІЗ АСОЦІЙОВАНИМИ ШКОЛАМИ ЮНЕСКО https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/60 <p>Долучившись у червні 2012 р. до мережі асоційованих шкіл ЮНЕСКО, НВК «Оболонь» м. Києва активно впроваджує принципи установи системи ООН із питань освіти, науки та культури у своє освітнє середовище. Робота реалізується за визначеними ЮНЕСКО темами дослідження – освіта для сталого розвитку та міжкультурний діалог.</p> Неля Кожевнікова Авторське право (c) 2018 Директор школи, ліцею, гімназії 2019-08-14 2019-08-14 2 59 60 ВІДЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ МИРУ У ПОЛІЛІНГВІСТИЧНІЙ ГІМНАЗІЇ https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/61 <p>Міжнародний день миру щорічно відзначається 21 вересня з 2002 р., коли на Генеральній Асамблеї ООН було прийнято відповідну резолюцію про встановлення дати святкування. Мир є однією з глобальних проблем людства, до якої має бути привернута увага усієї світової спільноти. У 2015 р. на Генеральній Асамблеї ООН затверджено 17 основних цілей, які необхідно досягти для забезпечення миру впродовж наступних 15 років. Емблемою Міжнародного дня миру є зображення білого голуба з оливковою гілкою, творцем якої є Пабло Пікасо.</p> Надія Ананьева Авторське право (c) 2018 Директор школи, ліцею, гімназії 2019-08-14 2019-08-14 2 60 65 В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ЗІ МНОЮ https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/62 <p>У статті висвітлено досвід 30-літнього перебування автора на посаді директора Українського колежу імені Василя Сухомлинського. Стаття присвячена 100-літньому ювілею В. О. Сухомлинського, тож і представляє інноваційні здобутки педагогічного колективу колежу, діяльність якого визначали концепти «педагогіки добра», «педагогіки серця», «сродної праці», рідномовної освіти, кращих християнських цінностей, дитиноцентризму.<br>Автор у численних рефлексивних відступах звертається до славнозвісного вченого, педагога В. О. Сухомлинського та уявляє, щоб він сказав, якби розв’язав ту чи іншу проблему, перечитує кожного разу його праці, шукає в них відповіді, але часто знаходить сама. Стаття буде цікавою і корисною вчителям-практикам, молодим педагогам, директорам закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти, науковцям, освітянам, усім причетним до питань духовності виховання в становленні особистості.</p> Василина Хайруліна Авторське право (c) 2018 Директор школи, ліцею, гімназії 2019-08-14 2019-08-14 2 66 69 ДИРЕКТОР-НОВАТОР – НАТХНЕННИЙ СКУЛЬПТОР ШКОЛИ ДОБРОТВОРЕННЯ. Про діяльність директора НВК № 61 м. Дніпра – С.А. Гавриш https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/63 <p>Школа сьогодні стає ініціатором і проектувальником суспільного життя, тож і має враховувати світові напрями розвитку науки, надавати якісні знання, орієнтуватись на потреби інноваційної ери, бути осередком громадсько-патріотичного виховання учнів. У статті презентується навчальний заклад – НВК № 61 м. Дніпра – як&nbsp; соціокультурний осередок, що забезпечує фізичний, морально-духовний, культурний розвиток дитини, формує соціально зрілу творчу особистість – громадянина України і світу. У статті йдеться про те, як цього досягає сучасний український заклад середньої освіти та яку роль в цьому відіграє очільниця закладу – його директор-новатор. Уперше щодо директора школи говоримо про секрети його роботи: як він поєднує класичне управління з плеканням юні. Про ці та інші секрети директора школи Світлани Гавриш йдеться у цій статті.<br><br></p> Ольга Виговська Авторське право (c) 2018 Директор школи, ліцею, гімназії 2019-08-14 2019-08-14 2 72 103 Вітаємо колег! https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/64 <p>Вітання колег</p> Ольга Виговська Авторське право (c) 2018 Директор школи, ліцею, гімназії 2018-08-14 2018-08-14 2 104 104