Концепція виховання творчої особистості

Автор(и)

  • В. О. Моляко завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор засновник наукової школи психології творчості

Ключові слова:

творча особистість, творче виховання, естетизація, колективна діяльність

Анотація

На кожному конкретному етапі розвитку суспільства домінують певні орієнтири, які задають напрям у розв’язанні проблем виховання підростаючого покоління. Нині такими орієнтирами є творчий та естетичний фактори, що визначають основу духовності людини. Cуть пропонованої концепції полягає у здійсненні виховання, невід’ємною складовою якого є систематичне розв’язування різних творчих завдань в естетично збагаченому середовищі. Узгоджена з віком творча діяльність учнів сприятиме підвищенню мотивації до праці, розвиткові інтелекту, максимальному розкриттю здібностей кожного з них. Творче виховання передбачає саме використання різних засобів, підходів до дитини й орієнтування її на досягнення максимально оригінального результату під час виконання будь-якої роботи, пошук більшої кількості варіантів розв’язання кожного нового завдання, вибір кращого за сумою конкретних показників (економічність, екологічність, естетичність тощо). У такому контексті творчість розуміється ще й як звичайна праця, результати якої потрібні й самому виконавцеві, й іншим людям. У виховному процесі важливо використовувати спеціальні прийоми творчого тренінгу КАРУС.

Біографія автора

В. О. Моляко , завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор засновник наукової школи психології творчості

 

Список літератури

1. Костюк Г. С. Навчально-виховний процесс і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк; за ред. Л. М. Проколієнко. – Київ : Рад. шк., 1989. – 608 с.

2. Моляко В. А. Творческая конструктология (пролегомены) / В. А. Моляко. – Киев : Осви­та Украины, 2007. – 388 с.

3. Перцептивно-мисленнєві стратегії творчого конструювання інформаційних систем у на­вчальній та трудовій діяльності : монографія / В. О. Моляко, Ю. А. Гулько, Н. А. Ваганова [та ін.]; за ред. В.О. Моляко. – Київ, 2018. – 194 с.

4. Стратегії творчої діяльності: школа В. О. Моляко / за заг. ред. В. О. Моляко. – Київ : Освіта України, 2008. – 702 с.

Опубліковано

2020-02-19

Як цитувати

Моляко , В. О. (2020). Концепція виховання творчої особистості. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії», 21(1), 50–55. вилучено із https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/247

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГІЯ - ШКОЛІ