Склад Редколегії

(станом на 01.09. 2019 року)

  1. Загальна кількість членів редакційної колегії - 25, з яких: 11 академіків Національної академії педагогічних наук України, 2 члени-кореспонденти НАПН України, 23 доктора наук, 2 – кандидата наук.
  2. Іноземних членів редакційної колегії - 7: Вірменія, Болгарія, Італія, Китайська Народна Республіка, Молдова, Польща.

 

ГОЛОВА редакційної КолегіїКРЕМЕНЬ Василь Григорович,  президент НАПН України,   дійсний член (академік) Національної Академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, академік НАН України, академік Академії політичних наук України, президент Товариства «Знання» України. Тел./факс (44) 226-3180
e-mail: president@naps.gov.ua

ЧЛЕНИ редколегії:

Амірханян Анаїда Михайлівна –  член редакційної Колегії,  кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури АГПУ ім. Х.Абовяна, головний редактор науково-методичного журнала „Русский язык в Армении” (ISSN 1829-4162); +374 91 412 633; +374 91 436 199  amirknan@yahoo.com  m_amirkhanyan@yahoo.com 

Андрущенко Віктор Петрович – член редакційної Колегії, ректор НПУ ім. М.П. Драгоманова, дійсний член (академік) НАПН, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор. https://orcid.org/0000-0002-3561-1632 (044)234-11-08; mailto:rector@npu.edu.ua; rector@npu.edu.ua; shef-npu@ukr.net

Антоненко Тетяна Лєонардівна – член редакційної Колегії, кандидат педагогічних наук, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м.  Сєвєродонецьк, Україна); ORCID ID: 0000-0001-7588-382X ID: 1472248   http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1472248

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=PsZ6YO4AAAAJ&hl=ru&oi=sra

e-mail: tl.antonenko@gmail.com

Армашу-Канцир Людмила – член редакційної Колегії, доктор філології, доцент,  голова вченої ради Державного  педагогічного університету ім. Йона Крянге, вул. Йона Крянге, 1, Кишинів, Республіка Молдова. Член Наукової ради в Європейській докторській школі для Центральної та Східної Європи;  доцент асоціату Бухарестського університету. Експерт проектів AȘM,  Національного агентства із забезпечення якості освіти та наукових досліджень; науковий секретар Єдиної експертної комісії з філології (Національного агентства з забезпечення якості освіти та досліджень).  Тел.: роб. +373 22 358472  моб. +37369223167 Факс: +373 22 745414

Електронна адреса: ludmilaarmasu@yahoo.com   doctorat_upsc@yahoo.com

Бех Володимир Павлович – член редакційної Колегії,  завідувач кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції НПУ імені Драгоманова, доктор філософських наук, професор. ORCID iD 0000-0001-7432-3775 vladimir pavlovih вekh [mailto:bvp51@ukr.net]

Бех Іван Дмитрович –  член редакційної Колегії,  директор Інституту проблем виховання НАПН України,  дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор. Тел.: 067-606-68-43.

Бондар Володимир Іванович –  член редакційної Колегії, декан факультету педагогіки та психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор. Тел.: 098-225-04-96.

Єльникова Галина Василівна – член редакційної Колегії,  головний науковий спеціаліст ІТЗН НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Тел.: 099-034-99-65.

Карамушка Людмила Миколаївна – член редакційної Колегії, академік НАПН України, вчений секрктар, завідувач лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор. https://www.facebook.com/profile.php?id=100006721813744
http://psychology-naes-ua.institute http://www.uaoppp.com.ua/

Кириченко  Микола Олексійович  – член редакційної Колегії, ректор УМО НАПН України, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих.  Teл.: 050-469-45-29.

Круду Валентин –  член редакційної Колегії,  доктор педагогічних наук (спеціалізація загальна педагогіка/менеджмент), начальник управління загальної освіти Міністерства освіти, культури та досліджень Республіки Молдова, м. Кишинев, р-н Дурлешти, вул. Міхая Эмінеску, 11 Тел.:+373 22 599988

Маджарова Міролюба Костадінова –  член редакційної Колегії,  керівник Центру технологій інформаційного суспільства  Софійського університету "Св. Кл. Охридськи", координатор  проєктів та  секретар конкурсних комісій в проєктах;  1164 Софія, Ул. "Галичица" № 33а  Тел.:  02/9620234, 02/8161742 E-mail mira@fmi.uni-sofia.bg  URL http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/cist/

Мадзігон Василь Миколайович – член редакційної Колегії, радник президента НАПН, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор. Teл.: 068-905-25-01.

Максименко Сергій Дмитрович – член редакційної Колегії,  директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України,  дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор; м. Київ-33, вул. Паньківська, 2, 35 кімната, тел. 2880453;  Сайт: http://www.ecopsy.com.ua

Мальований Юрій Іванович – член редакційної Колегії,  вчений секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України,  член-кореспондент НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. Тел.: (066)782-34-85

Маноха Ірина Петрівна  – член редакційної Колегії,  директор ТОВ  "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ" (03039, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА , будинок 13, офіс 530); доктор психологічних наук, професор. Тел.: (044) 360-86-22(044) 257-20-21(094) 925-56-22(067) 196-28-14; psytoday.ukr.net

Мірскі Анджей – член редакційної Колегії, доктор психологічних наук, Інститут розвитку освіти, культури, преси 31-042 Краків, Ринок Головний, 8, Польша, Тел.: (012) 429-11-63 Тел./факс: (012) 422-58-92;  E-mail: artmir@o2.pl

Моляко Валентин Олексійович – член редакційної Колегії,  завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України,  дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор; ORCID ІD: 0000-0001-9109-2112  ResearcherID: F-9835-2018

Огнев'юк Віктор Олександрович – член редакційної Колегії, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор. Тел/факс (044)272-19-02 

Олійник Віктор Васильович –  член редакційної Колегії,   академік НАПН України,  радник ректора УМО НАПН України,  доктор педагогічних наук, професор. Тел.: (050) 382-01-89.

Пушкарьова Тамара Олексіївна –  член редакційної Колегії,   начальник відділу проектного управління ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України (Київ, Україна), доктор педагогічних наук, професор, h-індекс – 6 (Google Scholar); https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=7-NuegcAAAAJ  http://orcid.org/0000-0001-7611-9516

Габріеле Сімончіні  –  член редакційної Колегії,  президент GENF  International Consulting, доктор філософії Колумбійського та Пізанського університетів, викладач курсів менеджменту (Італія), консультант в галузі управління, глобальної освіти в США, Польщі та Східної Європи, координаційний редактор (Нью-Йорк).

Tel. +39 0588 88421    Mobile: +39 340 581 7820 Email: gabriele.simoncini@genf.it  www.genf.it

Суший Олена Володимирівна –  член редакційної Колегії,   завідувач лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, д. н. держ. упр., доцент, H-index: 5 (https://scholar.google.com.ua/citations?user=d1dkLDEAAAAJ&hl=uk&oi=ao)

Шевцов Андрій Гаррійович –  член редакційної Колегії,   доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, директор департаменту МОН України, професор кафедри  ортопедагогіки та реабітології НПУ ім. М.П. Драгоманова, автор і ініціатор законопроєктів, державних програм, нормативно-правових актів з питань спеціальної освіти. Тел.: +380672200033.

Шевченко Галина Павлівна - член редакційної Колегії,  директор  Науково-дослідного  Інституту  духовного  розвитку  людини,  завідувач кафедри педагогіки ЮНЕСКО СНУ імені В.І. Даля, академік Національної  академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, член експертної ради Міністерства освіти і науки України з проведення експертизи проектів бюджетних тем   (м. Сєвєродонецьк-м.Київ, Україна)

ORCID ID: 0000-0002-3438-2858

ID: 1472223   http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1472223

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=E1JJT2sAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Researcher ID: X-3765-2018

e-mail: shevchencko.gala@gmail.com