Український вчитель в глобалізованому світі: метапрофесійна підготовка

Автор(и)

 • О. І. Виговська Головний і науковий редактор Всеукраїнського науково-практичного журналу Директор школи, ліцею, гімназії, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, член НСЖ України. https://orcid.org/0000-0002-1832-4172

Ключові слова:

освіта, наука, педагогіка Людини, глобалізований світ, духовність

Анотація

Людина, як смисл і центр тяжіння української науки, освіти, суспільства, все ще залишається terra incognita для реформаторів української освіти. Демократичне суспільство лише тоді досягне успіху, коли загальна освіта сформує у громадян філософський світогляд. На основі образного аудиту гарячих точок суспільства доведена необхідність та можливість змін фундаменту освітньої політики.
Акцентована увага читача на КОДІ нації. Загалом прокреслено масштаб проблеми, інструменти й засоби її вирішення.
Цією статтею автор означає лише напрями й тематику міркувань, які можуть стати пролегоменами для нової педагогіки Людини.

Біографія автора

О. І. Виговська, Головний і науковий редактор Всеукраїнського науково-практичного журналу Директор школи, ліцею, гімназії, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, член НСЖ України.

Список літератури

 1. Виговська, О. Інклюзивна освіта – лакмусовий папірець якості педагогічної освіти: від школи для всіх до толерантного суспільства / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2016. – № 4/6. – С. 62–81.
 2. Виговська, О.Суспільство, творці та вчителі-новатори: очевидне і ні / О. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. –  – № 1. – С. 4–14.
 3. Доповідь про розвиток людини. 1996 р. – Нью-Йорк; Оксфорд: Оксфорд юніверсіті прес, 1996. – 229 с.
 4. Драйден, Г. Революція в навчанні / Г. Драйден, Дж. Вос. – Львів: Літопис, 2005. – 542 с.
 5. Жебровський, Б. Іди попереду себе / Б. Жебровський. – Київ, 2019. – 144 с.
 6. Кремень, В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі / В. Г. Кремень. – 2-е вид. – Київ: Т-во "Знання" України, 2010. – 520 с. – Бібліогр.: с. 504–511.
 7. Огнев’юк, В. Український учитель: кроки на зустріч : інтерв’ю Віктора Огнев’юка, академіка НАПН України, ректора Київського університету імені Бориса Грінченка, головному редактору журналу Ользі Виговській / В. Огнев’юк //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2018. – № 2. – С. 15–24.
 8. Пікельна, В. С. Управління школою : у 2-х ч. / В. С. Пікельна. – Харків: Вид. гр. «Основа», 2004. – 112 с.
 9. Porter, The Competitiv Advantage of Nations / M. Porter. – N. Y., 1999. – 71 р.
 10. Саух, П. Ю. Сучасна освіта: портрет без прикрас : монографія / П. Ю. Саух. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 382 с.
 11. Сухомлинський, В. О. Вибрані твори : в 5 т. / B. О. Сухомлинський. – Київ: Рад. школа, 1976. – Т. 1. – 654 с.
 12. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии / К. Д. Ушинский // Собрание сочинений : в 10 т. – М.-Л., 1950. – Т. 8. – 775 с.
 13. Fucuyama F. Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution Farrar, Straus and Giroux / F. Fucuyama. – N. Y., 2002. – 256 р.
 14. Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей школы. Доклад Всемирного банка. – М., 2003. – 232 с.
 1. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі / В. Франкл; пер. О. Замойської. – Харків, 2017. – 160 с.

Опубліковано

2020-02-19

Як цитувати

Виговська, О. І. (2020). Український вчитель в глобалізованому світі: метапрофесійна підготовка. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії», 21(1), 70–81. вилучено із https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/250

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ