Осмислення суспільства в контексті державотворення. Світоглядна культура директора школи

Автор(и)

Ключові слова:

політична, духовно-моральна, естетична та ін. культура, світоглядна підготовка директора школи

Анотація

Академічний і соціальний досвід, накопичений роками і десятиліттями життєдіяльністю нашого суспільства, за­свідчує унікальну роль директора школи як першого і голов­ного організатора навчального процесу, вихователя учнівсь­кої молоді, батьків і всіх працівників закладу. І це зрозуміло. Директор школи є особистістю, на яку рівняється весь колектив, з якого беруть приклад і діяльність якого, як камертон, задає тональність роботі всього навчального закладу. Він є не тільки організатором освітнього про­цесу чи головним господарником, але й першим учите­лем-порадником колективу. Він повністю відповідаль­ний за стан роботи школи загалом, а головне – за той громадянський, духовно-моральний, патріотичний за­ряд, з яким учителі підходять до своїх вихованців, а ті, у свою чергу, засвоюють його і йдуть у світ як самостійні, креативні, творчі особистості. Саме він – впевнений, переконаний, креативний – передає колективу власний світоглядний потенціал, накопичений у свій час у період навчання в університеті, а також у процесі набуття практичного академічного і громадянського досвіду. Тому цілком зрозумілою є необхідність високої світо­глядної підготовки директора, формування та постій­ного поповнення його політичної, духовно-моральної, есте­тичної і т. п. культури загалом.

Біографія автора

В. П. Андрущенко, ректор НПУ імені М.П. Драгоманова, академік НАПН України

 

Список літератури

1. Андрущенко В. Організоване суспільство: проблеми суспільної самоорганізації та ін­ституалізації в період радикальних транс­формацій в Україні на рубежі століть: досвід соціально-філософського аналізу: у 2 кн. / В. Андрущенко; наук. ред. В. Савельєв. – 3-те вид., виправл., доповн. – Київ : Знан­ня України, 2018. – Кн. 1: Від мрії до дії. – 2018. – 659 [1] с.; Кн. 2: Філософія новіт­нього державотворення. –2018. – 647  с.

2. “За границей хотят жить 35 процен­тов украинцев, работать – 44 процен­та” // Факты. – 2017. – 4 окт. – С. 6.

3. Кінах. А. Вихід з кризи – створен­ня нових робочих місць // Голос Украї­ни. – 2016 р. – 29 листоп.(№ 227). – С. 4.

4. Горбулін В. “Україна стала ключовою державою протистояння Заходу і Росії” // Уряд. кур’єр. – 2017. – 8 лют. (№ 24). – С. 4.

5. Смолій В. 25 років Української неза­лежності / В. Смолій // 25 років неза­лежності: нариси історії творення на­ції та держави. – Київ, 2016. – С. 5–8.

Опубліковано

2020-02-19

Як цитувати

Андрущенко, В. П. (2020). Осмислення суспільства в контексті державотворення. Світоглядна культура директора школи . Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії», 21(1), 17–23. вилучено із https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/243

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ШКОЛІ