Пріоритети науково-методичного забезпечення реформування української школи в публікаціях академіків НАПН України

Автор(и)

  • Т. І. Годецька науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського https://orcid.org/0000-0003-0550-1894

Ключові слова:

моделі освіти, інноваційна людина, рівень розвитку особистості, якість освіти, компетентності, роль вчителя

Анотація

Автор акцентує увагу на основних пріоритетах науково-методичного забезпечення реформування Нової української школи (НУШ) в публікаціях дійсних членів (академіків) НАПН України.

Аналітична база для статті була підготовлена за фаховим журналом «Директор школи, ліцею, гімназії». Всеукраїнський науково-практичний журнал є науковим фаховим виданням для керівників шкіл з педагогічних, психологічних і філософських наук. Тому актуальні проблеми, що актуалізовано академіками в їх дослідженнях, розглядаються з різних точок зору, а саме: філософської, психологічної та педагогічної.

На основі проведеного компаративного аналізу зазначених статей, виокремлено декілька стрижневих проблем як пріоритетів науково-методичного забезпечення НУШ. У статті, що пропонується, наголошено на тому, що необхідною умовою для подолання зазначених проблем є підняття авторитету і ролі вчителя й освітян. У працях академіків представлено палітру характеристик та якостей особистості, яка має бути виплеканою нашим суспільством, а також презентовано моделі освіти, які сприятимуть вихованню такої особистості.

У працях з’ясовано за рахунок чого формується необхідний рівень компетентностей, достатній для продовження навчання випускником школи на більш високому рівні.

На основі напрацьованих результатів цих досліджень, зокрема щодо реформи Нової української школи, виокремлено актуальну потребу як освітян так і суспільства загалом в забезпеченні політичної тяглості, коли зміна влади не призводить до скасування окремих компонентів реформи, зокрема тих, що мають системне значення. Автор підводить до висновку, що аналізовані праці академіків є актуальними і затребуваними сьогоднішнім станом українського суспільства.

Біографія автора

Т. І. Годецька, науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Андрущенко В. П. Осмислення суспільства в контексті державотворення. Світоглядна культура директора школи/ В. П. Андрущенко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2020. Том 21, № 1. С. 17–23.

2. Бех І. Д. Проблема патріотизму у сучасному науковому осмисленні / І. Д. Бех // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2019. Том 20, № 4. С. 24–30.

3. Загірняк М. В. Проблеми якості математичної підготовки випускників закладів загальної середньої освіти на тлі системи визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання / М. В. Загірняк // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2019. Том 20, № 4. С. 68–79.

4. Кремень В. Г. Освіта і майбутнє України: точки перетину / В. Г. Кремень // Директор школи, ліцею, гімназії. – № 1-3. – 2015. – С. 6–11.

5. Кремень В. Г. Світовий тип прогресу-інноваційний: ми повинні готувати інноваційну людину з інноваційним типом мислення! / В. Г. Кремень] // «Нова школа. Простір освітніх можливостей». Управлінські та вчительські пріоритети: три міністри про головне / Укладач О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – № 4-6. – 2016. – С. 6–13.

6. Максименко С. Д.  Психологічний супровід трансформаційних процесів в українському суспільстві та освіті. Доповідь академіка-секретаря на загальних зборах НАПН України/С. Д. Максименко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2020. Том 21, № 1. С. 7-15.

7. Максименко С. Д. Нові обрії розуміння життя: теоретична парадигма особистості / С. Д. Максименко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2019. Том 20, № 2. С. 39–55.

8. Моляко В. О. Концепція виховання творчої особистості / В. О. Моляко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2020. Том 21, № 1. С. 50–55.

9. Нова українська школа [Електронний ресурс] : концепт. засади реформування серед. шк. : ухвалено Рішенням Колегії МОН України від 27.10.2016 р. / МОН України // Міністерство освіти і науки України : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf. (дата звернення: 25.12.19). – Назва з екрана.

10. Саух П. Ю. З болем і надією на ренесанс української освіти / П. Ю. Саух // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2020. Том 21, № 1. С. 126–129.

11. Таланчук П. М. Сучасна освіта вимагає радикальних змін. / В. Г. Кремень] // «Нова школа. Простір освітніх можливостей». Управлінські та вчительські пріоритети: три міністри про головне / Укладач О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – № 4-6. – 2016. – С. 14–16.

12. Антоненко Т. Л. Шевченко Г. П. Гармонійна єдність духовності, культури, освіти і виховання особистості / Т. Л. Антоненко, Г. П. Шевченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2020. Том 21, № 1. С. 82–90.

 

Як цитувати

Godetska T.I. (2020) Пріоритети науково-методичного забезпечення реформування української школи в публікаціях академіків НАПН України: Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії», 1, 100-109.

https://doi.org/10.37836/2309-7744-2020-1-12

Опубліковано

2020-11-13

Як цитувати

Годецька, Т. І. (2020). Пріоритети науково-методичного забезпечення реформування української школи в публікаціях академіків НАПН України. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії», 21(1), 100–109. вилучено із https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/271

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ